Rejoindre la communauté

Wettelijke kennisgeving

Identificatie van de eigenaar van de website

 

  1. A) Versie voor de bedrijfswebsite


De eigenaar van deze website is GRUPO AC MARCA, S.L., met N.I.F. B-61.711.503 met adres Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Spanje, die de moedermaatschappij is van de groep AC Marca.

 

  1. B) Versie voor de dochterbedrijven


De eigenaar van deze website is AC MARCA HOME CARE, S.A. (onderneming die deel uitmaakt van de Grupo AC Marca), met N.I.F. A-08.053.423 en met adres Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Spanje.

 

Intellectueel en industrieel eigendom

 

Het ontwerp, de logo’s, merken en andere onderscheidende tekens die op de website voorkomen behoren uitsluitend toe aan AC Marca en zijn beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Links naar websites van derden

 

De website van AC Marca kan links bevatten naar websites van derden. AC Marca is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links en elk risico dat voortvloeit uit het gebruik ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Evenzo is AC Marca niet verantwoordelijk voor de wettigheid van websites van derden van waaruit deze webpagina kan worden bezocht.

Verantwoordelijkheid van voor de inhoud

 

AC Marca, als eigenaar van deze website, behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen om informatie up-to-date te houden, toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen van de gepubliceerde inhoud of het ontwerp ervan.

AC Marca is niet aansprakelijk voor het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie  door derden, noch voor enige schade of verlies geleden door de gebruiker in verband met de informatie op deze website.

Reproductie van de inhoud

 

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de op deze website gepubliceerde inhoud is verboden.

Toepasselijk recht

 

In geval van geschillen of conflicten over de interpretatie van de voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving, alsmede in geval van vragen met betrekking tot de diensten van dit portaal, is de Spaanse wet van toepassing.

De ervaring
gaat verder

IDEAL De Kleurexpert © 2024 – Alle Rechten Voorbehouden