Rejoindre la communauté

Wettelijke kennisgeving

Identificatie van de Websitehouder:

De Houder van de Website is AC MARCA BELGIUM (hierna AC Marca), met fiscaal identificatienummer BE0632533832 en kantoor te 1300 Waver, 121 voie du tram.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten:

Het ontwerp, de logo’s, handelsmerken en andere onderscheidende tekens die op deze Website verschijnen zijn het exclusieve eigendom van AC Marca en worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Links naar Websites van Derden:

Deze Website kan links bevatten naar Websites van Derden. AC Marca is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die Websites en dientengevolge is eventueel risico gelopen door het gebruik ervan de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Daarnaast is AC Marca niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van Websites van Derden van waaruit deze Website bezocht kan worden.

Verantwoordelijkheid Website-inhoud:

Als Websitehouder is AC Marca gerechtigd om de Website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om de informatie actueel te houden door het toevoegen, aanpassen, corrigeren of verwijderen van gepubliceerde inhoud of het ontwerp.

AC Marca is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van de informatie gepubliceerd op deze Website, noch voor de schade of het verlies geleden door een gebruiker in verband met de hierop vermelde informatie.

Reproductie van inhoud:

Gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud gepubliceerd op deze Website is verboden.

Toepasselijke wet:

In geval van een geschil of conflict over de voorwaarden waarover een Wettelijke kennisgeving bestaat, evenals eventuele vragen met betrekking tot de diensten van dit portaal, worden deze onderworpen aan de wetgeving van Belgïe.

De ervaring
gaat verder

IDEAL De Kleurexpert © 2021 – Alle Rechten Voorbehouden